Υπηρεσίες Κατάρτισης και Ενημέρωσης

Ενημερωτικό Υλικό

Ξυλόκαστρο / 2014-11-04 15:56:33

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για βασικά θέματα δημόσιας υγείας (πρόληψη – αντιμετώπιση) δημιουργήθηκε το παρακάτω έντυπο υλικό από το Υπουργε

Συμβουλές - Πρώτες Βοήθειες

Ξυλόκαστρο / 2015-04-28 08:40:48

Έρευνες της κοινής γνώμης σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας

Ξυλόκαστρο / 2015-04-28 08:57:28

Παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών  σχετικά με  το επίπεδο υγείας, την  επιλογή και χρήση υπηρεσιών υγείας έτσι όπως γίνονται αντιληπτά από την κοινή γνώμη, σ

Μη Κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στήριξης ασθενών και των οικογενειών τους

Ξυλόκαστρο / 2015-04-28 09:24:46

AIDS

Οργανισμοί Υγείας

Ξυλόκαστρο / 2015-04-28 09:25:15

1.   

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας